LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2022

Lượt xem:

Từ ngày 18- 19/9/2022, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo Bạch Thông tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn xã Tân Thuận.  Toàn cảnh lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2022 Trong thời gian, bồi dưỡng, tập huấn... ...