Bài giảng điện tử lớp 4 Tập đọc – Tuần 8 (Bài 8B): Đôi giầy ba ta (tiết 1)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài giảng điện tử lớp 4 Tập đọc – Tuần 8 (Bài 8B): Đôi giầy ba ta (tiết 1)
Loại tài nguyên
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 03/11/2020
Lượt xem 383
Lượt tải 5
Xem tài liệu Xem Online
Tải về