Trình chiếu tiết dạy Mĩ Thuật (Bài: Chân dung biểu cảm)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Trình chiếu tiết dạy Mĩ Thuật (Bài: Chân dung biểu cảm)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin CĐ-4-L3-CHANDUNGBIEUCAM.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 6.75 MB
Ngày chia sẻ 03/11/2020
Lượt xem 113
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về