TRAO TẶNG MÁY TÍNH BẢNG CHO HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI

TRAO TẶNG MÁY TÍNH BẢNG CHO HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI

Lượt xem:

Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2022 tại trường Tiểu học Tân Thuận 2. Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận. Nhằm để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến, đảm bảo công bằng trong... ...
THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN, CÔNG TÁC VIÊN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM 2022

THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN, CÔNG TÁC VIÊN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM 2022

Lượt xem:

Sáng ngày 16/06/ 2022 tại Hội trường A Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai giảng lớp tập huấn Biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022. Có 85 đại biểu tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng viết tin thời sự trên báo chí, trang thông tin điện tử. Ảnh đồng chí: Tây... ...
video môn kĩ thuật lớp 4 bài 7

video môn kĩ thuật lớp 4 bài 7

Lượt xem:

...