Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 10-KH/HĐĐ 11/11/2019 Kế hoạch, Kế hoạch phát động chương trình "thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới" lần thứ nhất với chủ đề "Bản sắc ASEAN"
30/KH-PGDĐT 25/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức phong trào vở sạch- chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2019-2020
58/KH-THTTh2 16/10/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I
30/KH-THTTh2 14/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
137/KH-UBND 13/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
88/KH-UBND 09/08/2019 Kế hoạch, Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.
85/KH_UBND 25/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ
1180/KH-SGDĐT 09/07/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới