Trường tiểu học Tân Thuận 2

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: c1tanthuan2.vinhthuan.edu.vn
  • Địa chỉ: 4000 Kênh 1, xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang