Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/QĐ-THTTh2 01/08/2019 Quyết định, Quyết định phân công cán bộ, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin năm học 2019-2020