Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 137/KH-UBND
Ngày ban hành 13/09/2019
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Kế hoạch của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Xem văn bản Xem Online
Tải về