Tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên báo, đài và Cổng thông tin điện tử năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày ngày 25/6/2020, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận khai giảng lớp tập huấn đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên báo, đài và cổng thông tin điện tử năm 2020.

Tham gia tập huấn có 73 đại biểu là lãnh đạo các trường, giáo viên phụ trách trang thông tin điện tử của trường, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn, cộng tác viên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thời gian tập huấn từ ngày 25 đến ngày 28/6/2020. Các học viên được tiếp thu các nội dung cơ bản: nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng đang chống phá cách mạng nước ta, một số giải pháp phòng, chống. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái trên không gian mạng xã hội; một số kỹ năng viết tin, bài và xử lý thông tin trên mạng internet và viết tin bài ngương người tốt, việc tốt. Kỹ năng quay video, biên tập video đăng tải trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử; một số kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, quản lý thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử; sáng tác, biên tập, thực tế và thực hành kỹ năng chụp ảnh, xử lý kỹ thuật ảnh; Triển khai một số nội dung trong Thông tin số 06 ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Kỹ năng định hướng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; Công tác giáo dục lịch sử địa phương trong trường học theo tinh thần chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ biên tập viên và cộng tác viên trang thông tin điện tử của ngành giáo dục, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác viết tin, bài, chụp ảnh, xử lý kỹ thuật ảnh, khai thác có hiệu quả trang Website của huyện và ngành giáo dục. Từ đó truyền tải các thông tin của ngành giáo dục, các hoạt động dạy và học đến với phụ huynh học sinh, người dân trên địa bàn lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội và trang thông tin điện tử.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

Đ/c Võ Thanh Xuân  Ủy viên Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện – Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đ/c Võ Thanh Xuân (bìa phải) Ủy viên Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện – Trưởng Ban tổ chức trao quyết định phân công Ban Cán sự lớp

Quan cảnh lớp học

Thầy: Danh Hiệp – Nghệ sĩ, nhiếp ảnh, nhà báo Kiên Giang triển khai chuyên đề “Viết tin và chụp ảnh” trong buổi sáng ngày 25 tháng 06 năm 2020

Thực hiện: MVO