THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN, CÔNG TÁC VIÊN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16/06/ 2022 tại Hội trường A Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai giảng lớp tập huấn Biên tập viên, cộng tác viên các trang thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận năm 2022. Có 85 đại biểu tham gia lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng viết tin thời sự trên báo chí, trang thông tin điện tử.

Ảnh đồng chí: Tây Hồ báo Kiên Giang triển khai chuyên đề “Ảnh báo chí”

Thực hiện: MVO