VIDEO DẤU ẤN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Căn cứ Kế hoạch số 24 -KH/BTGHU- PGDĐT, ngày 30/11/2021 về việc phối hợp tổ chức cuộc thi xây dựng video, clip “Tự hào quê hương Vĩnh Thuận anh hùng trên đường đổi mới, phát triển” Chào mừng sự kiện 90 năm ra đời chi bộ Ranh Hạt-chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

– Căn cứ Kế hoạch Huyện ủy về tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập chi bộ Ranh Hạt-chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

– Để tiếp tục phát huy truyền thống huyện Vĩnh Thuận anh hùng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền quê hương Vĩnh Thuận đang trên đường đổi mới, phát triển.

– Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, giáo viên về quê hương Vĩnh Thuận anh hùng đang trên đường đổi mới, phát triển. Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

– Tăng cường công tác giáo dục lịch sử truyền thống quê hương trong giảng dạy chương trình lịch sử địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền dư địa chí trong ngành giáo dục.

– Tạo môi trường cho giáo viên huyện nhà có cơ hội phát huy sở trường, nghiên cứu, sáng tạo trong việc thiết kế sáng tác và thực hiện các video, clip, sử dụng công nghệ thông tin, internet, đồng thời gửi gắm suy nghĩ, tình yêu, niềm tin, niềm tự hào của giáo viên đối với quê hương Vĩnh Thuận anh hùng; góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

với ý nghĩa đó nhà trường đã xây dựng video tham gia cuộc thi. Kết quả đạt giải ba cuộc thi./.

Sau đây là video “Dấu ấn một chặng đường”

Thực hiện: MVO