THÔNG BÁO KHẨN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Thuận tại công văn số 203/UBND-VP ngày 14/10/2020 về việc tập trung, chủ động phòng chống ngập lụt trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của tình hình ngập lụt. Phòng GD&ĐT chủ động điện xin ý kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT, được sự cho phép của Sở GD&ĐT. Phòng GD&ĐT Thông báo đến các trường nội dung sau:

1/ Các trường thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 15/10/2020 đến ngày 17/10/2020. Thời gian học bù sẽ sắp xếp vào tuần lễ (dành cho các hoạt động giáo dục khác đối với Mẫu giáo và tiểu học; dạy bù đối với THCS).
2/ Trường tổ chức bảo quản tài sản tránh để ngập, ướt.
3/ Trường tổ chức dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đón học sinh vào học lại./.
Nay BGH thông báo đến các giáo viên chủ nhiệm căn cứ theo thông báo của PGD&ĐT Vĩnh Thuận thông báo cho học sinh nghỉ theo thời gian trên. Nếu những em nào liên hệ chưa được thì sáng ngày mai (15/10) giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thông báo cho phụ huynh và học sinh còn lại biết để nghỉ học tránh lũ theo quy định. Trân trọng!
Thực hiện: BGH