Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 315 KH/HĐĐTW ngày 23/11/2021 về việc tổ chức chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm”, Hội đồng Đội Trung ương hướng dẫn tham gia sân chơi viết chữ đẹp lớp 5/1 đã tham gia cuộc thi.