TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “KHAI THÁC TƯ LIỆU VIẾT TIN, BÀI TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Buổi chiều cùng ngày, ông Võ Thanh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện, giới thiệu về phương pháp khai thác tư liệu viết tin, bài trên trang thông tin điện tử với những nội dung cơ bản:

-Đối tượng phản ánh của báo chí (hay được viết tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử): Là những sự việc, sự kiện, tình huống, hoàn cảnh mới nảy sinh, mới xuất hiện, tiêu biểu cho sự vận động phát triển không ngừng của cuộc sống.

+ Những Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan đến ngành, lĩnh vực giáo dục

+ Những chính sách mới (hoặc được bổ sung, điều chỉnh…)

+ Những chủ trương, biện pháp, điều chỉnh mới của ngành

+ Những nhiệm vụ mới

+ Những thành tích mới, cố gắng mới

+Những sự kiện, tình huống, vấn đề, tình hình… mới xuất hiện, mới nảy sinh (đang cần được thông tin, phản ánh, giải thích, đánh giá, bàn luận để rút kinh nghiệm…)

+Những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho cả hai mặt: tích cực, tiêu cực

+ Gương người tốt việc tốt……….

-Các nguồn tin để người viết bài khai thác nội dung: Nghiên cứu thực tiễn đời sống, giao tiếp XH, qua công tác viên…….

-Các phương pháp của người viết tin, đưa tin đăng tải trên Trang tin điện tử: PP quan sát, PP nghiên cứu tài liệu, PP phỏng vấn

Sau đây là một số hình ảnh lớp tập huấn

 

Thực hiện: MVO