KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ NĂM 2020 CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20 tháng 09 năm 2020, tại Hội trường xã Tân Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục cán của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Tân Thuận. Đồng chí Võ Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung Tâm chính trị huyện; lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tới dự.

 

Quang cảnh buổi bồi dưỡng, tập huấn

Phát biểu khai mạc, đồng chí Sử Thu Nhan lớp trưởng, đề nghị các đồng chí là cán bộ quản lý, giáo viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung được báo cáo viên truyền đạt để vận dụng vào từng nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản trong Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

Tại buổi bồi dưỡng, tập huấn các học viên đã được báo cáo viên cấp huyện truyền đạt những nội dung cơ bản và cốt lõi trong văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy thực hiện các kết luận của Trung ương về Giáo dục và Đào tạo; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh và địa phương; các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hang năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bna3, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kết luận số 94 – KL/TW ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình học tập và rèn luyện.

Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 gắn với nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 của cán bộ, giáo viên.

Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội nỗi bật của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020; Nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cập nhật các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại địa phương.

Thực hiện: MVO