HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 31 tháng 08 năm 2022. Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tân Thuận 2 chỉ đạo các lớp họp phụ huynh học sinh trước khi vào năm học chính thức, nhà trường sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh đầu năm để giáo viên chủ nhiệm làm quen và nói chuyện với các vị phụ huynh học sinh, đưa ra phương hướng triển khai hoạt động, quản lý lớp cũng như các biện pháp để nâng cao chất lượng học tập, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sau đây là nội dung và kế hoạch trong buổi họp phụ huynh đầu năm học 2022 – 2023 gồm:

– Phổ biến, quán triệt các nội dung văn bản của nhà trường

– Thông báo kết quả giáo dục năm học 2021 -2023 và tình hình của nhà trường, lớp năm học 2022- 2023

– Thông báo nhiệm vụ tạo đột phá năm học 2022 – 2023: Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, xây dựng kế hoạch hoạt trải nghiệm sáng tạo.

– Thống nhất một số biện pháp phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường.

– Thống nhất các khoản thu hỗ trợ (Công tác xã hội hóa) hoạt động dạy học.

– Bầu BĐDCMHS các lớp.

– Bầu Hội trưởng và hội phó hội hội cha mẹ học sinh.

– Thông qua kế hoạch học tập đầu năm mới

Sau đây là một số hình ảnh của các lớp học phụ huynh đầu năm

Thực hiện: MVO