HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 24/09/2019 trường Tiểu học Tân Thuận 2 đã tổ chức Hội nghị cán bộ CCVC năm học 2020-2021. Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo cấp trên: (Bà) Danh Thị Hảnh – Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận, Cán bộ chỉ đạo các trường xã Tân Thuận năm học 2020 – 2021.  Góp phần vào thành công của hội nghị là sự có mặt của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng giáo dục nhà trường.

Hội nghị đã được nghe đ/c Sử Thu Nhan – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2020-2021. Trong bản báo cáo, đồng chí Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt giáo dục, về cơ bản nhà trường đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại NQHN CBCC-VC năm 2019-2020, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cơ bản cần khắc phục như ý thức tự học tự bồi dưỡng của một bộ phận cán bộ giáo viên chưa thường xuyên, cần phát huy hơn nữa quy chế dân chủ, thực hiện công bằng công khai hơn trong đánh giá, phát huy hơn nữa tinh thần phê bình và tự phê bình.

Trong phần đề xuất nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cụ thể trong năm học 2020-2021, đồng chí Bí thư đã đề ra các nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể cho các mặt hoạt động của nhà trường. Ngoài ra, Hội nghị được nghe báo cáo của Ban thanh tra nhân dân và Quy chế chi tiêu nội bộ. Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các biện pháp chỉ đạo và chỉ tiêu đề ra trong các báo cáo. Sau phần thảo luận Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu động viên và chỉ đạo (Bà) Danh Thị Hảnh – Kế toán trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận, Cán bộ chỉ đạo các trường xã Tân Thuận năm học 2020 – 2021.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị đã thông qua nghị quyết hội nghị CB-CC-VC với sự nhất trí cao, thể hiện quyết tâm của tập thể cán bộ CC-VC trường Tiểu học Tân Thuận 2 trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Thực hiện: MVO